Üretimde Dijital Araçlar ile Verimlilik Yönetimi

Üretimde Dijital Araçlar ile Verimlilik Yönetimi Yazar : Ahmet ÇAKIREL, ProMANAGE Üretim Yönetimi Danışmanı

VERİMLİLİK ARTIŞI HEDEF DEĞİL BİR SONUÇTUR

Hedefin “verimsizliğe neden olan kayıpları ortadan kaldırmak” olarak verildiği durumlarda sonucun (verimlilik artışının) çok daha olumlu olduğu birçok uygulamada görülmektedir.

Verimliliği Artırmak Zorunluluktur

Verimliliğin artırılmasının gerekliliği, sektörden bağımsız olarak tüm işletmeler ve bireyler tarafından bilinmekte ve kabul görmektedir. Özellikle artan rekabet ortamı ve tüketici ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, üretim sektöründe verimliliği artırmanın tercihe dayanan bir eylem olmadığı, bir ihtiyaç ve hatta zorunluluk olduğu aşikârdır.

Ne var ki, verimlilik artışının temel ve tek hedef olması olumlu sonuçlar alınması adına yeterli değildir. Verimlilik artışı hedef olmaktan çok bir sonuçtur. Hedefin “verimsizliğe neden olan kayıpları ortadan kaldırmak” olarak tanımlandığı durumlarda sonucun (verimlilik artışının) çok daha olumlu olduğu birçok uygulamada görülmektedir.

Nasıl yapılmalı?

Verimin artırılması adına kayıpların analiz edilmesi, doğru hedefin verilmesi, ortadan kaldırılmak üzere hedef alınan kaybın sebeplerinin analiz edilmesi ve aksiyon gösterme, döngüsel bir süreci işletilerek ve süreklilik içinde yapılmalıdır.

Dijital araçlar verim artışına nasıl yardımcı olabilir?

İyileşme döngüsünün otomatik işlemesini sağlayan araçlar süreklilik sağladığı için verimliliği artırma konusunda son derece etkilidir. ProMANAGE Üretim Yönetim (MOM) Sistemi bu sürecin her adımını destekleyecek araçlarla donatılmıştır. İşletmelerdeki kayıpların anlık olarak takip edilmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlayan ProMANAGE, geçmişteki kayıpların analiz edilmesiyle gelecekteki kayıpların oluşmadan önlenmesi için doğru aksiyonların alınmasını sağlar.

ProMANAGE Verimlilik Yönetimini Nasıl Destekler?

Online İzleme Araçları ve Olay Bildirim Servisi sayesinde, yaşanan kayıplar anlık olarak takip edilebilir, bilgi akışı sağlanabilir ve bir an önce aksiyon alınabilir. Örneğin, duruşta olan makinelerin duruş sınıfına göre renklendirilerek anlık olarak sistemden izlenebilmesine ek olarak duruş ve sebebinin tüm detaylarıyla gösterilmesi, duruş sebebinin ortadan kaldırılması için gerekli aksiyonun zaman kaybetmeden alınabilmesini sağlamaktadır. Üretim sahasında ve gerekli departmanlarda konumlandırılan AndonLCD ekranlarıyla makinelerin ihtiyaçları ekibin tamamıyla paylaşılabilir ve farkındalık artırılabilir. Bunların yanı sıra, ProMANAGE ihtiyaca yönelik standart ve özel uygulamalar ile makinelerin ihtiyaçlarını çok sayıda uyarı aracı ile iletmesine imkân sunar.

Kullanıcılara Düşen Görevler

Anlık olarak kayıplara müdahale edilmesi ve söz konusu kayıpların ortadan kaldırılması önemlidir. Ancak daha da önemli olan, kayıpların oluşmadan önce önlenmesidir. Her bir kayıp, verimlilik ve karlılık açısından bir yangın olarak düşünülebilir. Yangının bir an önce söndürülmesi çok önemli olmakla birlikte yangın çıkmasını engellemeye yönelik önlemlerin alınması da son derece elzemdir.

Önem Verilmesi Gereken Başlıca Konular

Kullanılabilirlik ve kalite kayıpları, daha spesifik olarak ise duruşlar ve hurdalar, üretimde verim kaybına yol açan başlıca faktörlerdir. Duruş ve hurdaların oluşmadan önce önlenmesi, bunlara neden olan unsurların tespit edilerek ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi ile mümkündür. ProMANAGE Üretim Yönetim (MOM) Sistemi, kayıpları analiz ederek Yalın, TPM ve 5S çalışmaları için temel oluşturacak verileri kullanıcıya sunar. Sistemin sağladığı Pareto analizleri ile hangi kayba öncelikli olarak müdahale edileceği belirlenir ve kullanıcı, kayıplar konusunda bir öncelik sıralaması elde etmiş olur. Pareto analizlerinde kayıpların süre, yüzde, adet, FR gibi göstergeler ile sınıfında sıralanarak önceliklendirilmesi sağlanarak hedefin belirlenmesi önem arz eder. Hedefin sayısallaştırılması ve tüm ekip tarafından benimsenmesi gereklidir. Üzerine gidilecek kaybın belirlenmesinin ardından kayba neden olan kök nedenlerin araştırılması ve çapraz sorguların, diğer bir deyişle 5N1K metodunun, uygulanması kaybın ortadan kaldırılması için alınacak aksiyonların belirlenmesi ve sayısal hedef verilmesi konularında önemli rol oynamaktadır. ProMANAGE, birçok faktörün rol aldığı üretim sektörü için gerçekleştirdiği ve kullanıcısına rakamsal veya grafiksel olarak sunduğu big data analiz verileri sayesinde kaybın kök nedeninin bulunması ve ortadan kaldırılması/iyileştirilmesi imkanını sunar. Zaman, makine ve tüm bileşenler bazında hedeflerin tanımlanabilmesini ve takip edilebilmesini sağlayan sistem, kaybın büyümeden değil oluşmadan önlenmesi için gerekli aksiyonların alınabilmesine yardımcı olur.

Kayıpların kök nedenleri analiz edilmediği ve sonrasında ortadan kaldırılmadığı sürece verim kaybedilmeye devam edilecektir. Verim artışının amaçlandığı her alanda kayıpların ortadan kaldırılması temel hedef olmalıdır.