ProMANAGE Akademi

ProMANAGE Akademi Yazar : Mustafa Turgut, ProMANAGE Üretim Yönetimi Proje Yöneticisi

ProMANAGE Akademi Nedir

ProMANAGE Akademi, Doruk Otomasyon tarafından işletmelerinde ProMANAGE kullanan tüm çözüm ortaklarına katma değer sağlamak, sistem kullanımını detaylandırarak işletmeye sağlanan iyileştirmeleri artırmak, farklı sektörlerden kullanıcıları bir araya getirmek ve eksik noktaları tamamlamak amacıyla kurulmuştur. Akademi kapsamında, alanında uzman akıllı üretim danışmanları, ProMANAGE kullanıcılarına belirli eğitim merkezlerinde bilgi verici ve motive edici eğitimleri, keyifli bir organizasyon kapsamında vermektedir.

ProMANAGE Akademi, Doruk Otomasyon tarafından işletmelerinde ProMANAGE kullanan tüm çözüm ortaklarına katma değer sağlamak, sistem kullanımını detaylandırarak işletmeye sağlanan iyileştirmeleri artırmak, farklı sektörlerden kullanıcıları bir araya getirmek ve eksik noktaları tamamlamak amacıyla kurulmuştur.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kullanıcılar program sonunda sınava tabi tutulurlar. Başarılı katılımcılara isim ve seri numaraları içeren başarı belgeleri, başarı sertifikası almaya hak kazanamayan katılımcılara ise yine kendilerine özel katılım sertifikaları hazırlanarak teslim edilir. 2017 süresince 300’den fazla ProMANAGE kullanıcısı çalışma alanlarının gereksinimlerine göre Akademi kapsamında düzenlenen 7 farklı eğitim planından birisine katılmıştır. Doruk Otomasyon yetkilileri tarafından verilen bu eğitimleri tamamlayan katılımcılar, eğitim sonrasında ProMANAGE’i işletmelerinde etkin biçimde işletebilir ve kullanabilirler.

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi’nin detaylı kapsam alanı 7 ana başlık altında incelenmektedir.

Bu alanlar;
 • ProMANAGE İleri Kullanıcı Eğitimi
 • KeyUser Eğitimi
 • Donanım Eğitimi
 • Bilgi Teknolojileri Eğitimi
 • Bakım Yönetimi Eğitimi
 • Kalite Yönetimi Eğitimi
 • AndroidOSD Eğitimi’dir.

İleri Kullanıcı Eğitimi

Bu eğitim, sistemi daha verimli ve ileri amaçlar için kullanabilen, sistemi ihtiyaçlarına göre düzenleyen, diğer kullanıcılara yardım eden, altyapı hazırlayan ProMANAGE İleri Seviye Kullanıcılar yetiştirmeyi hedefler.

Bu eğitim;
 • Üretim,
 • Planlama,
 • Metot geliştirme,
 • Sürekli iyileştirme

yetkilileri için planlanmıştır. Eğitim kapsamında kullanıcıların kazanacağı yetkinlikler şu şekildedir:

 • Sistem topolojisine hakim, bileşenleri kurgulayabilecek bilgi sahibi olur.
 • Sistemdeki temel tanım öğelerini yönetebilir.
 • Veri toplama yapısının çalışma sistematiğini bilir.
 • ProMANAGE’in en temel kapsamı ve işletmeye sunabileceği imkanlar hakkında tam bir bilgilendirme sahibi olur.
 • Günlük üretim işlemlerinin hızla ve detaylı şekilde yapılabilmesi için OEE yönetimi bilgileri ile işletmesinde kayıpları azaltıp verimliliği artırma amacı ile yapılacakları planlama bakış açısını kazanır.
 • ProMANAGE’de toplanan verileri yorumlama, sıra dışı durumları analiz edebilme ve giderebilme becerisi kazanır.
 • Web Servis ile yapılan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sisteme kullanıcı tanımlamayı, mevcut kullanıcıların hak ve yetkilerini yönetmeyi bilir.
 • Üzerinde çalıştığı iyileştirme konusu paralelinde gereken raporları üretebilme becerisi kazanır.
 • Makine Göstergeleri ekran tasarımı, rapor şablonları ve Olay Modülü’nün yönetimi ve kullanımını gerçekleştirebilir.

KeyUser Eğitimi

Bu eğitim, ProMANAGE sisteminin işletmelerde en doğru ve verimli biçimde yaşatılması ve kullanılması, muhtemel sorunların önceden tespiti ve giderilmesi konularında uzman, ek modüller hakkında bilgi sahibi, sistemin bütününe hakim ProMANAGE KeyUser’ları yetiştirmeyi hedefler.

Bu eğitim;
 • Üretim,
 • Planlama,
 • Metot geliştirme,
 • Sürekli iyileştirme

yetkilileri için planlanmıştır. Eğitim kapsamında kullanıcıların kazanacağı yetkinlikler şu şekildedir:

 • ProMANAGE sisteminin işletmelerde etkin biçimde işletebilir ve kullanabilir.
 • ProMANAGE sisteminin ayar ve parametrelerini yönetebilir.
 • Kurulum, güncellemeler, veri yedekleme, sistem ve Net PC performansı ölçme konusundaki uygulamaları yapabilir.
 • Otomatik mail, SMS gönderim yönetimi, web servis ve diğer servislerin yönetimini ve kullanımını gerçekleştirebilir.
 • Destek portalının kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ek modüllerin varlığı ve ne işe yaradıkları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sisteme yeni makine, PC, kullanıcı ekleyip çıkarabilir.
 • Ek modüllerden firmasının kullandıklarını kuran, ayar değiştirebilen, yöneten, hatalara müdahale edebilecek düzeyde sistemi kullanır.
 • Temel düzey veri toplama işlerliği denetimi gibi detayları içeren ve tüm sistemin kullanımı, sistem eğitimlerinin verilmesi, işleyiş sorun tespiti ve çözüm üretilmesi konularında sistemi yönetebilir ve ProMANAGE’ı işletmelerde en etkin biçimde kullanabilir.
 • Sistemin IT, donanım, yazılım konulu problemlerinde geri izleyerek kök nedeni bulabilecek düzeyde sistem topolojisine, sistem logları ve inceleme araçlarına hakim olur.

Donanım Eğitimi

Bu eğitim, ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi’nin kurulu olduğu işletmelerde, veri toplamaya hizmet eden donanımları tanıyan, kablolama ve devreye alma aktivitelerini gerçekleştirebilen, veri toplama sistemindeki problemleri tespit edebilen, problemlerin çözüm yöntemlerini ve kullanılması gereken araçları tanıyan, uzman derecede yetkinliğine sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefler. Bu eğitim bakım yetkilileri için planlanmıştır.

Eğitim kapsamında kullanıcıların kazanacağı yetkinlikler şu şekildedir:

 • Veri toplama sistematiği hakkında bilgi sahibi olur.
 • Veri toplama ağ yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sinyal bağlantılarını ve kontrollerini yapabilir.
 • Haberleşme performansını ve haberleşme problemlerini tespit edebilir.
 • Ağ hattına yeni bir KeyPDT ekleyebilir ve devreye alabilir.

Bilgi Teknolojileri Eğitimi

Bu eğitim, ProMANAGE’ın donanım ve yazılım bileşenlerinin sağlıklı çalışması ve etkin kurulumu konusunda bilgi sahibi, network, bilgisayar ve server’dan kaynaklanan bir sorunun olması durumunda sorunun giderilebilmesini sağlayan, sistemin topolojik yapısına hakim, sisteme tanımlanan servislerin yönetimini yapabilen, uzman derecede yetkinliğine sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefler. Bu eğitim IT ve Network yetkilileri için planlanmıştır.

Eğitim kapsamında kullanıcıların kazanacağı yetkinlikler şu şekildedir:

 • Client kurulumu yapabilir.
 • Güncellemeleri sisteme yükleyebilir.
 • Mail/SMS modülü, mobil cihazlar ve clientlar ile yaşanan sıkıntılarda ilgili kullanıcılara destek verebilir.
 • Sisteme tanımlanan servisler hakkında bilgi sahibi olur, bu servislerin nasıl tanımlanacağını öğrenir.
 • Yedekleme ayarlarını kullanabilir, sistemin yedeğini alabilir.
 • Web Servis üzerinde sisteme tanımlı olan servislerin log dosyalarını inceleyip yorumlayabilir, bu dosyaları arşivleyebilir.
 • Firma dışından sisteme erişim hakkında bilgi sahibi olur.

AndroidOSD Eğitimi

Bu eğitim, üretim verilerinin ve üretim verilerine bağlı uyarıların operatörler ile paylaşılmasını sağlayan AndroidOSD ekranlarını sisteme tanıtabilen, AndroidOSD ekran tasarımlarını oluşturup yönetebilen, oluşturulan tasarımların makinelerde gösterilmesi için gereken tanımlamaları yapabilen, tasarımlarda gösterilebilecek değişken ve elementleri tanıyan ProMANAGE kullanıcıları yetiştirmeyi hedefler.

Bu eğitim;
 • Üretim,
 • Planlama,
 • Metot geliştirme,
 • Sürekli iyileştirme

Yetkilileri için planlanmıştır.AndroidOSD kurulumu ve teknik özellikleri bu eğitim kapsamında bulunmamaktadır. Eğitim kapsamında kullanıcının kazanacağı yetkinlikler şunlardır:

 • Fiziksel olarak bağlantısı yapılmış AndroidOSD’lerin devreye alınmasını bilir.
 • AndroidOSD ekranlarında gösterilebilecek element ve izleme değişkenlerinin ne işe yaradığını bilir.
 • AndroidOSD ekran tasarımı oluşturabilir, yönetebilir.
 • AndroidOSD ekranlarının gösterilmesi istenen makineleri tanımlayabilir, yönetebilir.