Dashboard Hazırlama Eğitimi

Bu eğitim, üretim verilerinin ve üretim verilerine bağlı uyarıların operatörler ile paylaşılmasını sağlayan AndroidOSD ekranlarını sisteme tanıtabilen, AndroidOSD ekran tasarımlarını oluşturup yönetebilen, oluşturulan tasarımların makinelerde gösterilmesi için gereken tanımlamaları yapabilen, tasarımlarda gösterilebilecek değişken ve elementleri tanıyan ProMANAGE kullanıcıları yetiştirmeyi hedefler.

Bu eğitim;
  • - Üretim,
  • - Planlama,
  • - Metot Geliştirme,
  • - Sürekli İyileştirme
  • Yetkilileri için planlanmıştır.

AndroidOSD kurulumu ve teknik özellikleri bu eğitim kapsamında bulunmamaktadır.

Eğitim kapsamında kullanıcının kazanacağı yetkinlikler;
  • Fiziksel olarak bağlantısı yapılmış AndroidOSD’lerin devreye alınması,
  • AndroidOSD ekranlarında gösterilebilecek element ve izleme değişkenlerinin ne işe yaradığını bilir.
  • AndroidOSD ekran tasarımı oluşturabilir, yönetebilir
  • AndroidOSD ekranlarının gösterilmesi istenen makineleri tanımlayabilir, yönetebilir.