Serbest Muhendislik Günleri

Bakım anlaşması kapsamında olan SMG(Serbest Mühendislik Günü) günleri, ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemini kullanan fabrika içindeki tüm birimlerin ortak katılımı ile en fazla faydayı sağlaması hedeflenmektedir. Bu ziyaret kapsamında, kullanıcılarınızın yapmış olduğu ön çalışma doğrultusunda ProMANAGE ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerin gözden geçirilmesi, sisteme eklenen yenilikler, ek modüller hakkında bilgi verilmesi, kullanıcıların kullanım deneyimini arttırmak için sistem ve rapor eğitimleri yapılmaktadır.

Bu bağlamda Müşteri Yorumları Formu gönderilmekte ve sistemi kullanan tüm birimlerin; planlama, üretim, bakım bölümü, kullanım düzeylerini ve ihtiyaçlarını veya geliştirmek istediği alanları belirtirler. Bu bilgilere göre eğitime gelecek mühendis belirlenir ve eğitim öncesi hazırlıklar yapılarak yapılandırılmış eğitim günü organize edilir.