Başarı Hikayeleri

Üretim yönetiminde ProMANAGE Üretim Planlama, İzleme Randıman Takip Sistemini kullanarak üretim operasyonlarına yön veren kullanıcılarımız, işletmelerindeki 6 Sigma, TPM, yalın üretim konulu iyileştirme projelerinde ölçme, analiz, planlama konulu gelişmiş özellikleri nedeni ile ProMANAGE dan büyük fayda sağlamaktadırlar.