Bilgi Güvenliği Politikamız

Doruk Otomasyon Ve Yazılım San. Ve Tic. A.Ş. Yönetimi; kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder ve faaliyetlerinde “Bilgiyi Koruma” prensibi ile hareket eder. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının kurulmasını,işletilmesini, hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini amaçlar.

Bunu sağlamak için;

  • Bilgiye değer vermeyi ve bilgiyi korumayı,
  • Faaliyetlerimizle ilgili yasal mevzuatlar veya sözleşmelerimizden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
  • Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinikorumayı,
  • Çalışanları ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi, kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunması için farkındalıklarını arttırmayı,
  • Kurumumuzun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı,
  • Bilgi güvenliği risklerini etkin olarak yöneterek, bilginin güvence altına alınmasını sağlamayı,
  • Bilgi güvenliği rol ve sorumluluklarını belirlemeyi, gerekli kaynakları sağlamayı,

taahhüt ederiz.