MES / MOM Kurulum Proje Yönetimi

MES / MOM Kurulumları tecrübeli proje yönetim ekibi tarafından ve PMI metodolojisi paralelinde geliştirilmiş ProMANAGE MET metodolojisi uyarınca gerçekleştirilir.

Proje yöneticileri aynı zamanda ProMANAGE MES/MOM sistemleri, uygulanmaları ve eğitimleri konusunda uzman, üretim ortamı tecrübesi de olan mühendislerdir.

ProMANAGE MET Metodolojisinin kullanılması, standart, kalitesi ve KPI ları belli olan ve ölçülebilen bir süreç akışının uygulanması ile MOM kurulumlarının da kalitesinin kontrol altında olmasını sağlar.

ProMANAGE in en üstün taraflarından biri, kurulumunun son derece hızlı ve seri şekilde gerçekleştirilebiliyor olmasıdır.