Değişiklik Talepleri

ProMANAGE Üretim Yönetim Sisteminde müşterinin ihtiyacına özel olarak geliştirme ve eklentiler ek yazılım revizyonu ile yapılabilmektedir. Bu geliştirmeler için önce müşterinin ihtiyacı analiz edilerek ProMANAGE sisteminde nasıl yapılacağına ait teknik kapsam hazırlanmaktadır.

Hazırlanan teknik kapsama göre yapılacak çalışmanın yazılım ve proje eforu belirlenerek teklif gönderilmektedir. Teklif müşteri tarafından onaylanarak sipariş açıldığında Satış Sonrası Teknik Hizmetler birimi müşteri ve ilgili diğer birimler ile; yazılımın yapılması, test edilmesi ve kullanım klavuzlarının hazırlanması için koordinasyon kurarak ek teklifin gerçeklenmesini sağlamaktadır. Çalışma tamamlandığında uzak erişim ile veya güncelleme gönderilerek yazılım revizyonu işletmenin kullanımına sunulmaktadır.