Kalite Yönetimi Politikamız

DORUK OTOMASYON ve YAZILIM SAN. TİC. A.Ş. olarak, “Kalite Yönetimi” anlayışımız; kaliteyi bir hedef değil kültür olarak benimseyip, stratejileri gerçekleştirme yolunda uyum içinde çalışan sürekli iyileştirme sistemi oluşturmaktır.

Bunu sağlamak için;

  • Ürün ve hizmetlerimizde, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile birlikte dengeli sonuçlar bütününde sürekli iyileşmeyi,
  • İç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacı ile inşa ettiğimiz tüm süreçlerimizde, üretilen değeri en üst düzeye taşımak için, faaliyetlerimizi uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
  • Süreçlerimizde müşteri deneyimini ve memnuniyetini etkileyecek tüm risk ve fırsatları gözetirken; süreçlerimizin etkin, verimli ve sürekli iyileşen yapıda yönetilmesini garanti altına almayı ve ihtiyaç duyulan tüm kaynakları temin etmeyi,
  • Stratejik hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm faaliyetlerimizi dengeli sonuçlar bütününde (EFQM değerlendirme aracında) sürekli gelişme kaydedecek şekilde yerine getirmeyi,
  • Etik kurallar, temel değerlerimiz, faaliyetlerimiz kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası standartlar ile mevzuatlara uygun bir şekilde ürün ve hizmet sunmayı,

taahhüt ederiz.