Değerlerimiz

 • Bilimsel temellere dayanmak
 • İnovasyon
 • Kalite bilinci
 • Proaktif yaklaşım
 • Müşteri odaklılık (müşteriden öğrenme, müşteri taleplerini etkili değerlendirme)
 • Çalışan odaklılık (memnuniyet, motivasyon, gelişim, eşitlik)
 • Süreklilik
 • Katılımcılık
 • Tutku
 • Etik değerlere bağlılık
 • Ekip Çalışması
 • Kültürel Duyarlılık