ProManage İleri Kullanıcı Eğitimi

Sistemin daha verimli ve ileri amaçlar için kullanabilen, sistemi ihtiyaçlarına göre düzenleyen, diğer kullanıcılara yardım eden, altyapı hazırlayan ProManage İleri Seviye Kullanıcılar yetiştirmeyi hedefler.

Bu eğitim;
 • Üretim,
 • Planlama,
 • Metot geliştirme,
 • Sürekli iyileştirme yetkilileri için planlanmıştır.
Eğitim kapsamında kullanıcıların kazanacağı yetkinlikler;
 • “Sistem topolojisi” ne hâkim, bileşenleri kurgulayabilecek bilgi sahibi olur.
 • Sistemdeki “Temel tanım öğelerini yönetebilir.
 • “Veri toplama yapısının çalışma sistematiğini bilir.
 • ProManage ‘in en temel kapsamı ve işletmeye sunabileceği imkânlar hakkında tam bir bilgilendirme sahibi olur.
 • Günlük üretim işlemlerinin hızla ve detaylı şekilde yapılabilmesi için OEE yönetimi bilgileri ile işletmesinde kayıpları azaltıp verimliliği arttırma amacı ile yapılacakları planlama bakış açısını kazanır.
 • ProManage’ de toplanan verileri yorumlama, sıra dışı durumları analiz edebilme ve giderebilme becerisi kazanır.
 • Web servis ile yapılan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sisteme kullanıcı tanımlamayı, mevcut kullanıcıların hak ve yetkilerini yönetmeyi bilir.
 • Üzerinde çalıştığı iyileştirme konusu paralelinde gereken raporları üretebilme becerisi kazanır.
 • Makine Göstergeleri ekran tasarımı, rapor şablonları ve Olay Modülü ”nün yönetimi ve kullanımını gerçekleştirebilir.

Key User Eğitimi

ProManage sisteminin işletmelerde en doğru ve verimli biçimde yaşatılması ve kullanılması, muhtemel sorunların önceden tespiti ve giderilmesi konularında uzman, ek modüller hakkında bilgi sahibi, sistemin bütününe hâkim ProManage Key User’larını yetiştirmeyi hedefler.

Bu eğitim;
 • Üretim,
 • Planlama,
 • Metot geliştirme,
 • Sürekli iyileştirme yetkilileri için planlanmıştır.
Eğitim kapsamında kullanıcıların kazanacağı yetkinlikler;
 • ProManage sisteminin işletmelerde etkin biçimde işletebilir ve kullanabilir.
 • ProManage Sistemin ayar ve parametrelerini yönetebilir.
 • Kurulum, güncellemeler, veri yedekleme, sistem ve NetPC performansı ölçme konusundaki uygulamaları yapabilir.
 • Otomatik mail, SMS gönderim yönetimi, web servis ve diğer servislerin yönetimini ve kullanımını gerçekleştirebilir.
 • Destek portalının kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ek modüllerin varlığı ve ne işe yaradıkları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sisteme “yeni makine”, PC, kullanıcı ekleyip çıkarabilir.
 • Ek modüllerden firmasının kullandıklarını kuran, ayar değiştirebilen, yöneten, hatalarında müdahale edebilecek düzeyde sistemi kullanır.
 • Temel düzey veri toplama işlerliği denetimi gibi detayları içeren, tüm sistemin kullanımı, sistem eğitimlerinin verilmesi, işleyiş sorun tespiti ve çözüm üretilmesi konularında sistemi yönetebilir ve işletmelerde en etkin biçimde kullanabilir.
 • Sistemin IT, donanım, yazılım konulu problemlerinde geri izleyerek kök nedeni bulabilecek düzeyde sistem topolojisine, sistem log kayıtlarına ve inceleme araçlarına hâkim olur.