Acil Durum Destekleri

Oracle Veri Tabanı Çökmesi : Doruk Otomasyon, müşterinin yeniden çalışır durumda hazır ettiği sunucu üzerinde, ProMANAGE sistemini yeniden kurarak ProMANAGE yazılımının çalışır duruma getirilmesini sağlar. Bu tarz bir müdahale yılda bir kez ile sınırlandırılmıştır. 7x24 bakım anlaşması yok ise iş saatleri içinde, problemin Doruk Otomasyon’a bildirilmesini takip eden en geç bir saat içinde Müşteri ile bağlantı kurularak, uzak erişim ile arızaya neden olan sunucunun Müşteri tarafından çalışır hale getirilmesini takiben, Doruk Otomasyon personelinin ProMANAGE sistemini sunucuda yeniden kurmasını sağlar.

NetPC Ağ Hattında haberleşme problemi oluşması durumunda ilk önce uzak erişim ile acil durum desteği verilmektedir. Uzak erişimde problemin çözülememesi durumunda ek teklif ile yerinde servis hizmeti verilmektedir.