Üretimin Digital Olarak Yönetilmesi MES/MOM Eğitimleri

Üretimin Digital Olarak Yönetilmesi / MES / MOM Eğitimleri, Üretim işletmelerinde metod iyileştirmeleri konusunda tecrübe edinmiş elektronik, mekatronik ve endüstri mühendisleri tarafından;

 • ProMANAGE ‘in üretim yönetimi operasyonlarında kullanılması,
 • Operatör ve diğer tüm yetkililere iş başında eğitimlerin verilmesi
 • İşletmeden toplanan verilerin analiz edilmesi,
 • Kayıpların ve tutarsızlıkların tespiti,
 • Kök neden analizlerinin yapılması,
 • İyileştirmelere karar verilmesi,
 • Gelişmelerin tespit edilmesi, raporlanması,
 • Duruş ve hurda yapısının ağaç şekilinde tanımlanarak kullanılması,
 • KPI ların belirlenmesi ve takibi konulu sistem ayarlamalarının yapılması,
 • Otomatik rapor üretilmesi ve gönderimi konulu çalışmalar
 • Bakım operasyonlarının yönetimine ilişkin tüm tanımlamaların yapılması, kullanımın öğretilmesi, pekiştirilmesi ve işlerliğe konulması,
 • Kalite test operasyonlarının yönetilmesine ilişkin tüm tüm tanımlamaların yapılması, kullanımın öğretilmesi, pekiştirilmesi ve işlerliğe konulması,
 • İşletmedeki makine ve iş istasyonlarında veri toplanmasına ve hattın sağlığının tespit edillip korunmasına ilişkin eğitimler,
 • Sistem genişletilmesi ve yeni kurulumlar konulu tüm eğitimlerin verilmesi

Gibi tüm eğitsel faaliyetler iş başında, yetkililerin yanına oturularak veya uzaktan erişim ile bilgisayarlarına bağlanılarak detaylı biçimde yerine getirilir.