ProMANAGE Mobil & Augmented Reality (AR) Uygulamaları Eğitimi

ProMANAGE Mobil ve artırılmış gerçeklik eğitimleri ProMANAGE kullanan işletmelerde, sanayide en güncel teknolojilerden olan artırılmış gerçeklik uygulamalarını ve mobil uygulamaları kullanabilen, yaygınlaştırabilen ve iyileştirebilen kullanıcılar yetiştirmeyi hedefler. "ProMANAGE AR", ProMANAGE sisteminin Artırılmış Gerçeklik (AR/Augmented Reality) teknolojisi ile tasarlanıp hayata geçirilmiş uygulamasıdır.

ProMANAGE kullanan sanayi firmaları, Artırılmış Gerçeklik teknolojisi kullanarak, mobil cihazlar veya AR gözlükleri üzerinden üretim makinelerine ilişkin bilgileri çeşitli formatlarda izleyebilmektedirler.

Eğitim kapsamında kullanıcıların kazanacağı yetkinlikler;
  • Artırılmış Gerçeklik ve uygulamaları hakkında literatür bilgisine sahip olma,
  • ProMANAGE Mobil uygulamasının kapsamı ve işlevleri,
  • Farklı kullanıcılara (kalite, bakım, teknisyen, planlama vb.) yönelik farklı ara yüzler tasarlayıp devreye alma,
  • Global uygulamalar ve faydaları hakkında bilgi sahibi olma ,
  • AR uygulaması ile ProMANAGE’in işlevlerini kullanabilme,
  • İşletmedeki ihtiyacı ve gereksinimleri belirleyerek AR uygulamalarını yönetebilme,
  • Gerektiği takdirde değişiklikler ve geliştirmeler ile AR uygulamasını işletmede yaygınlaştırma

Konuları hakkında bilgi sahibi olur ve katılım sertifikası edinmeye hak kazanır.