ProMANAGE

Topolojik Şema ProMANAGE Üretim işletmelerinde üretim yönetimine ilişkin tüm operasyonların digitial araçlar ile yönetimi için tasarlanmış kapalı çevrimli bir akıllı üretim yönetimi sistemidir.

İşletmelerde üretim planlamadan sevkiyata dek olan tüm üretim, kalite test, bakım yönetimi konulu operasyonları ISO 16949’a uygun şekilde ve ISA 95 standardında tarif edildiği şekilde yönetilmesini sağlar.

Bununla birlikte operasyonları anlık olarak takip ederek belli kriterlere göre yetkililere sürekli geri beslemeler sunduğu için daha iyi organize olan işletmede ciddi miktarda verimlilik artışı oluşur.

Anlık üretim organizasyonlarının yapılmasına ek olarak işletmede normalde farkedilmeyen hız düşümü, duruş, arıza, bekleme, kalite kayıplarının nedenleri ile birlikte görünür olmasını ve analizler yapılarak kök nedenlerinin tespit edilmesi yolu ile de giderilmesini sağlar.

İşletmelerde extra yatırım yapılmaksızın üretimin hızlanması, artması, kayıpların azalması ve maliyetin ciddi oranda düşürülmesi sağlanabilir. Bkz. Referanslar veya kullanıcı hikayeleri…