Ne işe yarar?

ProMANAGE Üretim Yönetimi rapor araçları ile;

  • Makine verimlilik değerlerinin takip ve analizleri,
  • Duruşların süre, adet, MTBF, MTTR, FR, FFR ve neden analizleri,
  • Hatalı üretimlerin adet, süre, kilogram biriminde raporlanması, neden, PPM oranı ve FTT değerlerinin analizi,
  • Kök neden analizleri,
  • Gerçekleştirilen her bir çevrim süresinin makine/ürün/operatör bazında dağılımı ve SPC analizleri,
  • Gerçekleştirilen üretimlerin miktar, değişken sürelerdeki hız ve yapılabilir miktar, performans analizleri gibi temel fonksiyonların yanı sıra üretim verimliliğini artırmak adına birçok raporlama gerçekleştirilebilmektedir.

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi rapor araçları kullanıcının istediği seçim ve kombinasyonları gerçekleştirmesine ve bu sayede standart bir kalıptan çıkıp tüm değerleri birbiri ile kıyaslayabileceği, kendine özel raporlar üretebileceği esnek araçlardır.

Kullanıcının ürün ve emir bilgileri bazında rapor oluşturabilmesi çapraz sorgular yaparak verim kaybına neden olan bileşenin tespitinde ve kök nedenin ortadan kaldırılarak düşük maliyetli üretim yapılmasında önemli rol oynamaktadır.

Neden Kullanılmalıdır?

Makinelerde yaşanan her bir duruş ve ilk seferde doğru sonuçlanmayan her bir operasyon maliyet artışı anlamına gelmektedir. Maliyetin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması, kayıpların analiz edilmesiyle mümkündür. Makinelerin yaşamış olduğu duruş ve operasyon kayıplarının 5N1K analizlerinin gerçekleştirilmesi, yaşanan kayıpların tekrarlanmaması adına gerçekleştirilen çalışmalara yön vermektedir. Örneğin makinede kayış kopması sebebiyle gerçekleşen arızanın, kayışın ortalama kopma süresinin analiz edilmesi ve kayış kopmadan değiştirilmesi üretim kaybını ortadan kaldıracaktır.

Üretim operasyonlarının mümkün olan en düşük maliyette gerçekleştirilmesi, ürün operasyonunun doğru makine, hammadde, operatör, kalıp/aparat/teçhizat kullanılarak yapılması ile mümkündür. Çevrim süresi, operasyon hata ve duruş sürelerinin makine, operatör, vardiya, ürün ve emir bilgileriyle çapraz sorgular ile raporlanması bu nedenle önem taşımaktadır.

Üretime etkisi nedir?

Kayıp kök neden analizleri sonucunda üretim operasyonlarının mükemmelleşmesini sağlayacak aksiyonların alınmasına öncülük etmektedir. Ürün ve operasyonun yapılan analizler doğrultusunda en uygun makinede, operatörle, hammadde ve kalıp/aparat ile gerçekleştirilmesi sağlanarak en düşük maliyette üretim gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen çevrim süreleri analiz edilerek çevrim sürelerinin güncellenmesine ve maliyet hesaplarının doğru yapılabilmesi adına doğru verinin kullanılmasına olanak sağlar.