Kalite Yönetim Modülü Eğitimi

Kalite yönetim modülü kapsamında sistemden hangi yöntemlerle kalite verisi toplanabileceği konusunda bilgi sahibi olan, test tanımlarını ve ölçü aletlerinin tanımını yapabilen, yapılan tanımlamalara uygun şekilde test sonuçlarını sisteme girebilen, girilmiş olan test değerlerinin SPC analizini yapabilen, ProMANAGE kullanıcıları yetiştirmeyi hedefler.

Bu eğitim;
  • - Kalite,
  • Yetkilileri için planlanmıştır.
Eğitim kapsamında kullanıcıların kazanacağı yetkinlikler;
  • Kalite Yönetim Modülünün Kapsamı
  • Test tanımlama
  • Ölçü aleti tanımlama
  • Doküman Yönetimi
  • Kalite testlerini takip ve gerçekleştirme
  • Test sonuçlarını takip ve analiz etme
  • Kalite Yönetim Modülüne ait olay mailleri hakkında bilgi sahibi olunur.