Ne işe yarar?

Makine geçmişi, analiz edilmek istenen zaman aralığındaki duruş, hurda, operatör girişi, çevrim ve gerçekleştirilen ürün/operasyon bilgilerinin makine ve zaman bazında takibini sağlar. Makinenin ilgili zaman aralığındaki çalışmasını göz önüne sererek geçmişe ait hikayesini raporlar.

Görselleştirilen zaman aralığında aşağıdaki soruların zaman ekseninde görselleştirilmesini ve tüm durumların birbirleriyle ilişkilendirilmesini sağlar;

  • Hangi ürün/operasyon çalışılmış
  • Ürün/operasyona ait çalışma ne zaman başlatılmış ne zaman bitirilmiş
  • Hangi duruşlar yaşanmış, ne zaman başlamış, ne zaman bitmiş, ne kadar sürmüş
  • Hangi operatör/operatörler hangi zaman aralığında çalışmış
  • Hatalı üretim miktarı ve sebepleri nedir

Bunların yanı sıra, gerçekleştirilen tüm çevrimlerin çevrim sürelerinin işletme özelinde kullanılan çevrim biriminde (saniye/çevrim, Çevrim/saniye, Dakika/Çevrim, Çevrim/saat vb.) incelenebilmesini sağlar. Gerçekleştirilen çevrimlerin dağılım ve yığılım grafiğinin operatör ve ürün ile eşleştirilerek histogram üzerinde incelenmesini sağlar.

Neden Kullanılmalıdır?

Makinelerin durumunun online olarak izlenmesi, üretim kayıplarının önlenmesinde ve kayıp durumunda hızlı aksiyon alınması önemlidir. Makinelerin online olarak izlenemediği durumlarda ise yakın geçmişinin şekillendirilmesi, durumunun gözler önüne sergilenmesi önem arz etmektedir. Makinelerin sorumluluğunu üstlenen operatör, vardiya amiri, bölüm sorumlusu, üretim sorumlusu ve fabrika sorumlusunun makinenin durumunu takip etmesi ve gerekli aksiyonları alması işletme kültürünün bir parçası olmalıdır. Örneğin işletmenin gece vardiyasındaki durumu, makinelerin yaşamış olduğu duruşlar, gerçekleştirilen üretim bilgileri üzerinden zaman geçmeden takip edilmeli ve gerekli geri bildirimler gerçekleştirilmelidir.

Üretime etkisi nedir?

Makinelerin, üretim operasyonlarının, duruş ve hurdaların takip edilmesi farkındalığın oluşmasına ve sezgisel olarak iyileşmeye neden olmaktadır. Verimlilik artışının ilk adımı farkındalığın kültür olarak oluşturulması, gerçekleşen durumların takip edilmesidir. Makine geçmişi ile makinelerin takip edilmesi, operatörlere geri bildirim yapılması ve çıktıların yayınlanması firmadaki farkındalık seviyesini artırarak kültür oluşumunda önemli rol oynar.Bu doğrultuda hızlı aksiyonların alınması, kayıpların sezgisel olarak önlenmesi, kaliteli ve düşük maliyetli üretim operasyonlarını mümkün kılar.