Ne işe yarar?

ProMANAGE Planlama Modülü, üretim planı ve üretim planı (dikey) ekranları ile desteklenmektedir. Planlama Modülü’nün amacı, müşterinin siparişlerinin önceliği ve elindeki operatör, makine vb. kaynaklarının müsaitlik durumuna göre iş emirlerinin uygun makineler bazında dağılımını sağlayarak siparişlerin gecikmesini önlemektir.

Neden Kullanılmalıdır?

Üretimde yaşanan problemlerin başında siparişlerin yetişememesi gelmektedir. Kaynakların yetersizliğinin göz ardı edilmesi, bir kaynağa kapasitesinden fazla iş yüklenmesi veya kaynağın işi ne zaman bitireceği bilgisinin belirsiz olması, siparişlerin zamanında yetişmesine engel olmaktadır. Bu durum da firmanın sürekli zaman ve para kaybetmesine yol açmaktadır.

Üretim planının canlı bir sistemde yürütülmesi, anbean takip edilmesi ve üretimin kapasitesine göre zaman planının yapılması yaşanan kayıpların önüne geçecektir. Ek olarak, işin ne zaman biteceği bilgisine bağlı olarak bir sonraki siparişin ne zaman başlayacağını bilmek ve buna göre kaynakları organize etmek üretimin verimliliğini artıracaktır

Üretime etkisi nedir?

ProMANAGE Planlama Modülü ile üretim planları gün veya saat bazında belirli bir düzene göre yönetilerek takibi sağlanır. Üretimin kapasitesini oluşturan makine, operatör, kalıp uygunluğu gibi etmenler takip edilerek iş emirlerinin ataması doğru şekilde yapılır. Böylece, üretimde birikme, gecikme ve bunlardan kaynaklı yaşanacak kayıpların önüne geçilmesine olanak sağlanır. Yapılan üretimin zamana etkisini ve kalan üretimi dikkate alarak, sürecin ilerisinde veya gerisinde kalınmasının takibi yapılarak süreç hakkında anlık bilgiye ulaşılır. Yaşanacak sorunlar belirlenerek gerekli müdahaleler önceden yapılır.