Ne işe yarar?

Makine Duruş Geçmişi, makinelerin yaşamış oldukları duruşların zaman ekseninde görselleştirilmesini sağlar. Tüm makinelerin veya oluşturulan makine gruplarındaki makinelerin duruşlarının incelenmesini, duruşların birbirleri ile kıyaslanmasını sağlar. Makine geçmişi ekranında, incelenmek istenen duruş sebebine bağlı olan duruşlar filtrelenerek ilgili duruşların;

  • Gerçekleşme sıklığı
  • En çok yaşandığı makineler
  • Duruşun en sık yaşandığı vardiya
  • Vardiya boyunca duruşun yoğunlaştığı zaman aralığı
  • Başlangıç, bitiş zamanı, süresi ve operatör bilgileri incelenebilmektedir.

Neden Kullanılmalıdır?

Makinelerde yaşanan duruşların süresi, gerçekleşme sıklığı ve gerçekleşme zamanları duruşun kök nedenine dair ipuçları sunmaktadır. Duruşun kök nedeninin analiz edilmesi, duruşun tamamen ortadan kaldırılabilmesinin tek yoludur. Ayrıca duruş bazında hedefi olan belirli duruşların (yemek, mola, setup, vardiya sonu vb.) makine-vardiya bazında raporlanması, görsel sonuçların operatörlerle paylaşılması gerekmektedir.

How does it affect production?

Duruş geçmişinin operatörler ile paylaşılması farkındalık ve sorumluluk duygularının artmasına ve faydalı rekabet ortamının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Asekai ve Gemba toplantılarında makinelerde gerçekleşen duruşların ve sebeplerinin üzerinde durulması da kök neden analizini kolaylaştırmakta ve farkındalığı artırmaktadır.

Makinelerde gerçekleşen duruşlara olan farkındalık ve hassasiyet arttıkça, makine, işçilik ve üretim kayıpları azalmakta, verimlilik ise artmaktadır.