ProMANAGE ile Enerji Yönetimi

ProMANAGE ile Enerji Yönetimi Yazar : Yiğit Azam ASLAN, ProMANAGE Üretim Yönetimi Danışmanı

Enerji Yönetimi Nedir

Enerji Yönetimi, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapılan eğitim, enerji etüdü, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür.

Üretim Makinelerinde Enerji Verimliliği

Üretim makinelerinde kullanılan elektrik, hava, su ve buhar gibi enerjilerin verimli kullanılması için işletmelerde verimlilik artırıcı revizyonlar ve uygulamalar yapılmalıdır. Bu iyileştirmelerin yapılması için kayıpların analiz edilmesi önem teşkil etmekte ve iyileştirmeye en fazla etkisi olan ve kısa sürede sonucu görülebilecek büyük kayıpların ortadan kaldırılması ya da azaltılması amacıyla iyileştirme çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Makineler planlı duruş sırasında ya tamamen kapatılmalı ya da mümkün olan kısımları kapatılmalıdır. Kayıp enerji, ürün için direkt olarak kullanılmayan enerjidir, dolayısıyla üretim olmadığı zamanlarda tüketilen enerjinin minimuma indirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber üretim sırasında makinenin harcadığı enerjiden de tasarruf etmek adına Eff1 yüksek verimli motorlar kullanılabilir. Üretim yapılırken tüketilen enerji revizyondan önce ve sonra ölçümlenerek iyileştirme oranları hesaplanabilir.

Kalite kayıpları da enerji maliyetini artıran bir faktördür. Tek seferde sağlam ürün yapılamıyorsa, hurdalar ve reworkler için harcanan zamanda tüketilen enerji de kayıptır. Kaliteyi artırmak da enerji verimliliğini artırmak için yapılabilecek iyileştirmeler arasında yer almaktadır.

Üretim planlamanın da enerjiyi verimli kullanmaktaki önemi büyüktür. Türkiye içinde bulunan üretim yapan işletmelerde aynı marka, model ve özellikte makineler az oranda bulunmaktadır. Makine çeşitliliğinin fazla olması, enerji tüketimlerinin de farklı olabilmesi anlamına gelmekte ve bu sebeple üretimin yapılabileceği makinenin seçimi önem taşımaktadır.

Üretim Maliyetlerinde Enerjinin Yeri

Üretim, duruş, setup, hurda ve rework yapıldığında tüketilen enerji değerleri ürün başına hesaplanmış maliyete dahil edilmelidir. Bu sebeple ölçmek çok önemlidir. İşletme giriş sayaçlarından aybaşı ve sonu farkı alınarak yapılan fatura hesabını ürünlere eşit olarak bölüştürmek adil bir uygulama değildir. Makine ve ürün bazında tüketilen enerji farklı olabilir. Tüketimleri iş ve ürün bazında takip etmek gereklidir. Bir iş için yapılmış planlı duruşlarda tüketilen enerjiler de o iş ve ürünle ilişkilendirilmelidir.

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi - Enerji Modülü

Enerji, bir yönetim sistemi olan ProMANAGE’ın bir parçasıdır. ProMANAGE, enerji tüketimlerini üretimle ilişkilendirebilir. Makinelerin çalışma ve durma zamanlarında tüketilen enerjiler, anlık hedef aşımı uyarıları, parça, çevrim bazlı tüketimler, toplam tüketime duruşların yüzde olarak etkisi ve bunun gibi birçok raporlama ProMANAGE ile yapılabilir. ProMANAGE ile elektrik, su, doğal gaz, hava gibi birçok enerji tüketim verisi toplanabilir ve üretimle ilişkilendirilebilir.