ProMANAGE Uç Takım Takip Modülü

ProMANAGE Uç Takım Takip Modülü Yazar : Mustafa Turgut, ProMANAGE Üretim Yönetimi Proje Yöneticisi

ProMANAGE Uç Takım Takip Modülü Nedir?

Uç-Takım Takip Modülü, talaşlı imalat yapan işletmelerde ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi’yle takip edilen makinelerin kullandığı uç veya takımların ömürlerinin takip edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Modül, uç veya takım ömürlerini parça, operasyon gibi değerlere ait kayıtlarla ilişkilendirilerek eskitmekte, AndroidOSD veya tablet gibi cihazlarla operatörlerin bilgilendirilmesine imkan sunmaktadır. Gerekli görülen zamanlarda bu uç veya takımının değiştirmesiyle hatasız üretim yapmak bu modülün esas kullanım amacı olarak hedeflenmektedir.

Uç-Takım Takip Modülü’nde “Uç” tanımıyla, bir kater ya da tutucuya bağlanarak kesme işlemi yapan ve köreldiğinde tekrar bilenmeyip atılan kesiciler kastedilmektedir. “Takım” tanımıyla ise, delme ya da kesme işlemi yapan, köreldiğinde tekrar bilenip kullanılabilen matkap ucu, parmak frezeler, raybalar gibi kesiciler ifade edilmektedir.

ProMANAGE Uç Takım Takip Modülü’nün Özellikleri ve İşletmelere Sağladığı Yaralardan Bazıları

Uç Takım Takip Modülü, üretim operasyonları için kullanılan uç ve takımları işletme, tip, grup, ömür ve benzeri ayırt edici özellikleri içeren tanımlamalara izin vermektedir. Bu sayede, işletmenin sahip olduğu uç ve takımların tanımlanması konusunda esneklik kazandırırken takip edilmek istenen uç ve takımların ayrıştırılarak takibinin kolaylaştırılmasını sağlar. Tüm menülere eklenen filtre araçları ile durumu gözlenecek veya işlem yapılacak uç ve takım tanımlarının bulunabilmesini sağlar.

Parça ve operasyon tanımıyla eşleştirilen takımlar, ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi tarafından takip edilen makinelerde, ilgili operasyon veya parça üretimi gerçekleştirildiğinde otomatik olarak tanımlanan takım ömrünün azaltılması anlamına gelen eskitilmeyi sağlamaktadır. Uç ve takımların maliyeti ve operasyonel zorunluluğu göz önünde bulundurulduğunda, ömrü ve durumu otomatik oluşturulan kayıtlar ve takip edilen parçalara ait kayıtların personel tarafından takip edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek eksik veya hatalı kayıt gibi üretimi sekteye uğratabilecek ve değer kaybına yol açabilecek hataların yaşanması riskini ortadan kaldırır.

Uç-Takım Takip Modülü, talaşlı imalat yapan işletmelerde ProMANAGE sistemiyle takip edilen makinelerin kullandığı uç veya takımların ömürlerinin takip edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

Çevrim sinyalinin analizi veya çalışma sinyali ile sistem tarafından otomatik olarak çalışma süresi takip edilen makinelerde gerçekleştirilen operasyonlar ile eşleştirilen uç ve takımların ömürleri ProMANAGE’de zaman biriminden azaltılmaktadır. Uç Takım Listesi’nde kalan ömürlerine göre otomatik olarak renklendirilmektedir. Yeşil renk uç veya takımın ömrünün olduğunu, sarı renk ömrünün dolmak üzere olduğunu, kırmızı renk ise uç veya takımın ömrünü doldurduğunu ifade etmektedir. Bu sayede kullanıcılara görsel şekilde uyarı verilmekte ve gereken aksiyonları alması için yardımcı olunmaktadır.

Ömrü tükenen uç veya takımlar için KeyPDT ve AndroidOSD ekranlarında uyarı üretilmesini sağlayarak uç veya takım değişimini gerçekleştirecek olan süreç sahibi, operatörü uyarmaktadır.

Bu sayede işletmeler üretimlerine has sebepleri arzu edilen seviyede detaylandırarak tanımlayabilir. Uç değişim işlemini gerçekleştiren personel, tanımlanan değişim sebeplerinden birini seçerek ucu değiştirme sebebini girebilir. Bu sayede sahada gerçekleşen durumların istenilen detayda takibi ve kaydı sağlanmaktadır.

Uç – Takım Takip modülü uç ve takımlar için gerçekleştirilen işlemlerin kaydının tutulmasına olanak sağlar. Bu sayede işletme uç veya takıma ait değişimlerin ve işlemlerin kronolojik olarak takip edebilir.