Üretim Yönetim Sistemi ile Üretim Sahasında Sağlanan Faydalar

Üretim Yönetim Sistemi ile Üretim Sahasında Sağlanan Faydalar Yazar : Mustafa Turgut,ProMANAGE Üretim Yönetimi Proje Yöneticisi

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi sahadan veri toplama aşamasında veri kaybını engeller, kullanıcıya zaman kazandırarak üretimin daha verimli hale gelmesini sağlar.

Üretim Verilerinin Değeri ve ProMANAGE

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi üretim alanından birçok farklı veriyi eksiksiz toplayarak üretimle ilişkilendirilmesine, raporlanmasına ve yönetilmesine imkan sağlamaktadır. Sahadan veri toplama noktasında işletmelerin ihtiyaç ve pozisyonuna göre 3 farklı yol izlenebilir; KeyPDT’yle, Smart Counter veri toplama terminaliyle ve OPC protokolüyle veri toplama. Tüm bu veri toplama yollarının amacı üretimle ilgili çok sayıda değişkeni izleyebilmek ve iyileştirme yapılacak noktaları tespit edebilmek adına raporlamalar oluşturmaktır. Tüm bu faydaların yanı sıra, ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi sahadan otomatik veri toplayarak veri kaybını engeller, kullanıcıya zaman kazandırarak üretimin daha verimli hale gelmesini sağlar.

ProMANAGE sistemi kapsamında verilerin otomatik olarak sahadan toplanması için tüm çalışmalar yapılır. Bunun yanı sıra müşteri isteğine göre veya herhangi bir sinyal oluşturulması mümkün olmayan noktalarda ise veri girişleri sahada manuel olarak gerçekleştirilir. Manuel olarak girilen tüm değerler, operatör arayüzleriyle sisteme aktarılır. Sinyallerin otomatik alınması ve seçimlerin arayüzler aracılığıyla yapılmasıyla yanlış veri işlenmesinin önüne geçilmektedir. Takibi zorlaştıran ve aşırı zaman kayıplarına yol açan geleneksel yöntemlerin aksine hızlı ve kullanışlı arayüzler sayesinde daha modern ve hatasız bir iletişim ağı kurulmaktadır.

ProMANAGE ile Veri Haberleşme Avantajı

Sahadan veri toplama terminali olan KeyPDT direkt olarak, SmartCounter ise EPC aracılığıyla, üretim esnasında kullanılan araç gereçlerle entegre şekilde kullanılabilmekte, alınan verileri hatasız ve eksiksiz şekilde işlemektedir. KeyPDT ve EPC terazi, barkod okuyucu, etiket yazıcı gibi çevre birimlerle haberleşebilen ve üzerindeki verileri anlık olarak ileterek değerlendirilmesine olanak sağlar. KeyPDT ve EPC Bu kabiliyetiyle tüm bu süreçlerin ayrı ayrı takip edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak ciddi bir kazanç sağlanmasına yardımcı olur.

Tüm bu haberleşme avantajlarının yanı sıra, KeyPDT ve SmartCounter üzerinde bulunan dijital çıkışlardan çeşitli sinyaller üretilebilerek şartlı durumlar oluşturulabilir. Bu çıkışlar birçok farklı senaryo için kullanılabilmekte, operasyonel süreçleri yönetebilmektedir. Örnek olarak, önceden belirlenen duruşlar ve hedef sürelere göre makinelerin istenen enerji kaynakları kesilerek boşa enerji tüketim yapılmasının önüne geçilebilir. Operatörlerin farklı ihtiyaçlarına bu çıkışlardan cevap verilebilir. Bir diğer kullanım örneği olan forklift çağrı sistemi de talep edildiği takdirde KeyPDT ekran tasarımına eklenebilmektedir. Bu eklenti sayesinde operatör KeyPDT ekranından tek tuşla forklift çağrı oluşturabilir.

İşletmelere sağladığı sayısız faydayla birlikte ProMANAGE çözümleri sahada da büyük kazançlar sağlayarak işletmeye direkt yollarla getiri oluşturmaktadır. En büyük kazanım alanları işleyiş kolaylığı, zaman kazancı, iş gücü kazancı ve bilgi doğruluğudur.