EPC Ekranlarının Operatöre ve Üretime Katkıları

EPC Ekranlarının Operatöre ve Üretime Katkıları Yazar : Ahmet Çakırel, ProMANAGE Üretim Yönetimi Danışmanı

Veri Girişinin Önemi

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi ile üretim takibi ve verimlilik analizlerini gerçekleştirebilmek adına makinelerden en basit kapsamda 5 adet veri toplanmaktadır. 1. Veri olan “Sinyal” otomatik olarak makineden toplanmaktadır. Sinyaller KeyPDT, SmartCounter veya OPC Server üzerinden toplanabilmektedir. Diğer 4 veri ise operatör tarafından beyan edilen operatör, iş duruş ve hurda bilgisidir. Bu veriler KeyPDT cihazından ya da EPC ekranından beyan edilebilmektedir

Üretim adetlerinin takip edilebilmesi adına makineden doğru sinyalin alınması ne derece önemli ise iş bilgisinin doğru seçilmesi de bir o kadar önemlidir. Gerçekleştirilen üretimin doğru sipariş/iş emrinden sarf edilmesi, çalışan işin hız bilgilerine bakılarak performans ve çalışma durma analizinin doğru sonucu vermesi iş seçimi ile yakından alakalıdır. Ayrıca kayıpların doğru analiz edilmesi de doğru veri girişi ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda operatörün kolay veri girişi yapabilmesi önem arz etmektedir.

EPC Ekranlarının Veri Girişine Sağladığı Kolaylıklar

KeyPDT ve EPC ekranları operatörün veri girişlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. Ancak KeyPDT ekranı herhangi bir görsellik, yönlendirme veya uyarı amacı gütmemekte yalnızca veri girişleri için fonksiyonel ara yüz görevini üstelenmektedir. EPC ara yüzünde herhangi bir boyut sınırlaması olmadığından dolayı operatöre gösterilmesi istenen veriler daha kapsamlı olabilmektedir. Örneğin KeyPDT ekranlarında kod ile seçim yapılırken EPC ekranlarında tanım listeleri gösterilebilmekte, ağaç yapı şeklinde hiyerarşik seçim yapılabilmekte ve operatör seçim yaptıktan sonra açıklama girebilmektedir.

Operatörün Makine ve Operasyonunu Sahiplenmesi

EPC ekranları, veri girişlerinde seçim kolaylığı sağlamasının yanı sıra operatöre gösterilen verimlilik ve performans değerleri ile operatörün makinesinin anlık durumundan haberdar olmasını ve operasyonunu sahiplenmesi misyonunu da benimser. Üretim ekranında yalnızca gerçekleştirilen üretim bilgisi değil, vardiya hedef üretim ve operatör girişi yapıldığından itibaren geçen süredeki hedef üretim değerleri gösterilerek operatörün hedefin ilerisinde veya gerisinde olduğunu takip etmesi sağlanır. Hedef süresi tanımlanan bir duruş seçildiğinde hedef süre görselleştirilerek duruşun kalan hedef süresi gösterilir. Bu sayede hedefe uyum ve iyileştirme faaliyetlerine yardımcı olur.

EPC ekranları, veri girişlerinde seçim kolaylığı sağlamasının yanı sıra operatöre gösterilen verimlilik ve performans değerleri ile operatörün makinesinin anlık durumundan haberdar olmasını ve operasyonunu sahiplenmesi misyonunu da benimser.

Uyarı Ekranları

ProMANAGE kullanıcısı tarafından makine bazında tasarlanabilen bilgi ve uyarı ekranlarının operatöre gösterilmesinin, veri girişlerinin sağlıklı yapılmasına ve üretim performansının arttırılmasına katma değeri yüksektir. Operatörsüz veya işsiz üretim yapılması, duruş sebebinin beyan edilmemesi halinde gösterilen uyarı ekranları veri girişlerinin doğru yapılması ve dolayısıyla detaylı kayıp analizlerinin gerçekleştirilebilmesi açısından önem arz eder. Hedef ve gerçekleştirilen üretim, performans ve verimlilik değerlerinin anlık olarak operatöre gösterilmesi üretim performansının arttırılmasında, operatörlerin iyileştirme fikirlerinin ve geri bildirimlerinin toplanmasında tetikleyici unsur olmaktadır.

Doküman Gösterim

EPC ekranlarında ürün, operasyon, kalıp, duruş, hurda ve benzeri üretim bileşenlerine ait dokümanların gösterilmesi sağlanabilir. Operatörün ilgili dokümanların güncel versiyonlarına kendine ait bir ekrandan istediği anda ulaşabilmesi, üretim karmaşasının önlemesinin yanı sıra kalite ve kullanılabilirlik kayıplarının oluşmadan önlenmesi adına önemlidir. Müşteri ihtiyaçlarının farklılaştığı, ürün revizyonlarının ve çeşitliliğinin her geçen arttığı bir ortamda ilgili görselleştirme ve paylaşımın ne kadar önemli olduğu kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

KeyPDT ile EPC Kullanımı

Tüm bu katma değer ve özelliklerinin yanı sıra EPC ekranlarının sahada konumlandırılması adına sinyal altyapı değişikliğine ihtiyaç duyulmamaktadır. EPC ekranları KeyPDT’ler ile birlikte kullanılabildiğinden dolayı mevcut sinyal toplama yöntemi değişmemekte ve EPC ekranları sisteme kolayca dahil edilmektedir.