ProMANAGE ’in Yalın Üretim’e Katkıları

ProMANAGE ’in Yalın Üretim’e Katkıları

MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU: YALIN YÖNETİM

Değer üreten şirketlerin, iş bölümleri ve uzmanlaşmanın artmasıyla birlikte karşılaştığı komplikasyonların sonucunda süreçlerde yalınlaşma ihtiyacı doğmaktadır.

İş Mükemmelliği Yolculuğu

Globalleşen ekonomide değer üretirken kullanılan makine, hammadde, teknoloji gibi bileşenlerin neredeyse tamamı birbiriyle aynı işlevlere sahip. Mevcut düzenin verimliliğini artırmak ve fark yaratmak amacıyla çeşitli karar destek sistemlerine başvurulmaktadır. Toyota felsefesine göre, işverenin rakiplerinden bir adım öne geçmek amacıyla üretilen değerin akışında gerçekleştirdiği iyileştirmeler oldukça önem kazanmış durumdadır. Öte yandan, değer üreten şirketlerin, iş bölümleri ve uzmanlaşmanın artmasıyla birlikte karşılaştıkları komplikasyonların sonucunda süreçlerde yalınlaşma ihtiyacı doğmaktadır. Geniş müşteri portföyüne hitap etmek isteyen ve pazarda uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmek isteyen üreticiler, Yalın Yönetim ile mükemmelleşme yolunda kendilerini bulacaktır.

Zamanla karmaşık hale gelen ürünler, katma değerli üretimi gerçekleştirebilmek için birçok katma değersiz süreci şirket bünyesinde barındırır. Örneğin, bir üretim firmasında mesai saatlerinde yaşanan, performansı ya da kaliteyi etkileyen kayıplar (üretim duruşları ya da kalite problemlerine ait hurdalar) iş süreçlerini oldukça karmaşık süreçlere sürükler. Operatörler öncelikle üretimin tekrar eski verime ulaşması için çaba sarf eder ve bu süreçte duruşun sebebi anlaşılarak yaşanan problemin ortadan kaldırılmasıyla ilgili verim kaybı yaşanır. Üretim duruşlarının ya da kalite kayıplarının tekrar yaşanmaması için istatistiksel açıdan değerlendirilmesi şirketin mükemmelleşme yolunda atacağı ilk adım olmalıdır. Belli sıklıklarla aynı sebeple yaşanan kalite problemlerinin raporlanması ve tekrar yaşanmaması için kök sebeplerin analiz edilip tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin gerçekleştiriliyor olması, değer üreten firmaların veriminin ve doğrudan kazancının artmasını sağlayacaktır. Sürekli iyileştirme ve Yalın Üretim kültürünün var olduğu fabrikaların, sadece yeni teknolojik cihazlarla donatılan fabrikalardan daha fazla değer kattığı birçok deneyimle ispatlanmıştır.

ProMANAGE Yalın Yönetimi Nasıl Destekler?

ProMANAGE, şirketlerin süreçlerinin iyileştirilmesi ve iyileştirmeye hangi alandan başlaması konusunda firmanın sahip olduğu bilgiyi, veri otomasyonu ile şirkete değer olarak kazandırma fonksiyonuna sahiptir. Sistem, şirketin sahip olduğu üretim bilgisini anlamlandırıp bilgiye çevirme ve yaşanan duruşlar ile hurdaların, karar vericinin inisiyatifine bırakmaksızın raporlama yetisine sahiptir. Bu sayede hatalı bilgi üretilme ihtimali azalmakla kalmayıp, hemen hemen ortadan kalkmaktadır. ProMANAGE ile sağlanan geri bildirim, şirketin öz değerlendirme bilgisini şirkete sunar. Sağlanan bilgiyle işe yön veren alt, orta ve üst düzey yöneticiler gerekli analizler sonucunda yargıya varır ve iş mükemmelliğine bir adım daha yaklaşır.

ProMANAGE’in sahip olduğuÜretim Planı Ekranı ile planlama tarafından belirlenen ihtiyaçlar çizelgelenir ve zaman ekseninde bütünsel bir yaklaşımla işlerin başlangıç – bitiş zamanları gerçek zamanlı bir şekilde takip edilebilir. Bu alanda benzer akışa sahip makineler gruplandırılarak görsel yönetim yapılır ve deneme yanılma yolu ile setup zamanları da göz önünde bulundurularak mevcut üretim planı optimize edilir.

Online Makine İzleme Ekranı ile makinelerin karmaşık bir sistemden yalın ve bütünsel makine takibi sağlanır ve ister mobil cihazlardan ister kişisel bilgisayarlardan tüm makinelerin mevcut durumu anlık olarak takip edilir. Olay Yönetimi aracı ile tolerans dışına çıkan durumların bildirimleri ile acil müdahalede bulunulabilir. Ayrıca Makine Geçmişi aracı ile geçmişe dönük üretim verileri de kullanıcılara istenilen tarih aralığı seçilecek kolaylıkla gösterilebilmektedir.

OEE (Overall Equipment Efficiency) Rapor Fabrikası ve TEEP (Total Effective Equipment Performance) Şelalesi Raporları ile işveren, üst ve orta düzey yöneticilerin vermesi beklenen stratejik kararların analiz edilmesi ile şirketlere ilk seferde doğru karara ulaşmayı sağlayan ProMANAGE, Yalın 6 Sigma projelerindeki SPC analizleri gibi analizleri de gerçekleştirebilmektedir.

ProMANAGE Üretim Yönetim Sistemi, yukarıda bahsi geçen rapor araçları ile birçok analizi esnek bir şekilde gerçekleştirerek şirketinizin yalınlık ve mükemmelliği konusunda siz üreticilere destek olacak bir araç olma özelliğini 20 yıldan bu yana korumaktadır.